Her er lidt om hvad vi gør om vinteren for vores medlemmer i Vojens.

Her midt i oktober har vi lige haft sommerafslutning med spisning, hvor der deltog 76 medlemmer.
Sidst i november laver vi et arrangement med natkrolf efterfulgt af gløgg/kaffe og æbleskiver.
I november er vi inviteret til indendørs træf i Lunderskov og i januar holder vi selv et indendørs træf.
I februar holder vi så generalforsamling med spisning + Hammelev har planer om et indendørs træf.
Ja, så er vi henne i marts, hvor vi starter sommerens aktiviteter.

Således kan Krolfklubben Odin i Vojens holde medlemmerne i gang hele året.
For de medlemmer som ønsker det, spiller vi både udendørs og indendørs hele vinteren.

Disse ting er ment som en inspiration til andre klubber.

Med venlig hilsen
Erling Fjeldsted
Formand for Odin i Vojens