Man kan ansøge disse 2 puljer hos Friluftsrådet inden 15. feb. 2023.

Friluftsrådet har en pulje hvor man kan søge tilskud til fysiske rammer.

I krolfkredse kunne det være pavillon, flise terrasse, bord/bænkesæt og sikkert mange flere ting.
Der er et minimum på 20.000 kr og over 50.000 kr kræver det medfinanciering.

Se mere på dette link.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der er også en pulje til oplevelser i mørke.

Her kan man søge fra 5.000 kr og 30.000 kr til et offentligt arrangement i mørke. 
Jeg ved at flere klubber spiller natkrolf, men måske andre kunne tænke sig at prøvet det af. 
I praksis købe fakler, pandelamper, pavillon og hvad ved jeg, og få det sponseret af Friluftsrådet.
Da der er krav om offentlig adgang, kan de jo også betale annoncering og med lidt held, så giver det måske et par nye medlemmer.

Se mere på dette link.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efterskrift

Skovbo Krolf fik dette afslag:

Afslag på ansøgning om tilskud til borde-/bænkesæt, toilet, udhus mv.
Under temaet "Fysiske rammer for friluftsliv" ydes støtte til faciliteter, der er offentligt tilgængelige
eller som minimum åbne for en bredere målgruppe end klubbens egne medlemmer. Det vurderes, at
det ikke i tilstrækkelig grad er sandsynliggjort, at projektet vil være til gavn for en bredere
målgruppe.

Det betyder at man skal sandsynliggøre at andre end klubben OGSÅ skal kunne benytte det man nu søgt om.
Altså hvis børnehaver kommer forbi, eller vanderer eller beboerforeninger og hvad ved jeg.
Og det skal så stå i ansøgningen.