Peter L. Christensen har trukket sig efter 25 år på posten, og ny formand er Ole Reeckmann, Kolding

KØK afholder generalforsamling

En mulighed for at tjene penge til KØK - er gået tabt

Login Form

Login og du kan se en anelse mere klubrelevante oplysninger.