Op • Stævner • Holdturnering • Billeder
 

DM 98 Hjarup
ParVM 98 Ødis
VM 98 Nysted
DM 99 Nyborg
VM 99 Løverodde
VM 2000 Haderslev

dk.gif

Via menuen til venstre kan man gå ind og se billederne fra stævnerne.
Undertekster er på engelsk, da der også er forbindelse fra mine udenlandske sider.

Fra 2001 og frem ligger billederne under Stævner


To my english page

Here I have some pictures. At the menu on the left side, you can click a link to a championship.
When you are done, clik "Op" at the top menu, and the english flag.

From 2001 the pictures are placed at my Danish pages here


Zurück zum deutche seite

Hier habe ich Bilder aus unsere DM und VM's. Klik eine meistershaft am linke Menu.
Bist du fertig, klik "Op" am oberen menu, und dann das Deutche flagge.
Die unterteksten sind im englisher sprache.

Seit 2001 ist meine Bildern an meine Dänichen seiten placiert.


PLC 22-07-10