Organisation

Bestyrelsen

Bestyrelsen har 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen og de konstituerer sig selv.
For tiden er der en formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt medlem.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at tage sig af diverse opgaver, permanente udvalg så vel som udvalg der klarer en enkelt engangsopgave.

I øjeblikket er der 5 udvalg, og bestyrelsen SKAL have en repræsentant i de 4 af udvalgene - dog ikke ordensudvalget, hvor bestyrelsen ikke må være repræsenteret.

Den nuværende bestyrelse og udvalgsmedlemmer ser du via dette link, hvis du er logget på siderne.