Sponsorer

VinMedMere

krolfbutikken

Audika

Optagelse i Dansk Krolf Union

Ønsker man at blive optaget i DKU, skal man kontakte bestyrelsen. Udfyld denne formular til optagelse i DKU
Bestyrelsen skal bruge klubbens vedtægter, hvis den er stiftet, ellers hjælper vi gerne med råd, vejledning og et sæt standardvedtægter (kan også fås i word format).

Her er et link til priserne for medlemskab og meget mere.

Dansk Krolf Unions organisation

Den nuværende bestyrelse og udvalgsmedlemmer ser du via dette link, hvis du er logget på siderne.

Bestyrelsen har delt landet ind i 13 regioner. Regionerne bruges i forbindelse med holdturneringerne og træf.
Vi har valgt at følge DGI's regioner, da vi har et tæt samarbejde med dem..

Generalforsamlingen

Øverste myndighed er generalforsamlingen.

Alle klubber indmeldt senest på generalforsamlingen er stemmeberettiget med 1 stemme. Klubber med over 50 medlemmer har yderligere 1 stemme.

Her er et link til Dansk Krolf Unions (DKU) vedtægter.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen og de konstituerer sig selv.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at tage sig af diverse opgaver, permanente udvalg så vel som udvalg der klarer en enkelt engangsopgave.

Udvalg

Der er i øjeblikket 5 permanente udvalg, hvor medlemmerne vælges på generalforsamlingen.

Regel- og kursusudv., Redaktions og IT-udv., Stævneudvalg, Holdturneringsudv. og Ordensudvalg.