Regler for 1-huls krolf

I 25, som er det oprindelige Krolf, vinder man, når man er den eneste, der ved start på et nyt hul, ikke har over 25 slag.
Når man ved start på en ny runde har over 25 slag, er man udgået, medmindre man er den, der har færrest slag. Hvis alle spillere har over 25 slag, er det spilleren med færrest antal slag, der vinder.

Hvis 2 eller flere spillere står lige med mere end 25 slag, og har færrest slag, spilles der videre mellem disse spillere, indtil der er fundet en vinder.
Man spiller altid et hul færdigt, selvom man har passeret 25 slag og ikke har mulighed for at vinde.
Denne form for Krolf er specielt velegnet til baner med 1 eller få huller.