Regler for bane

Hvis man har lyst til at prøve at lave en bane, så gå bare i gang. Til familiehygge i haven er der ingen regler for, hvordan banen skal se ud, bare hullet er stort nok til de benyttede kugler.
Om der er 1 eller flere huller spiller heller ingen rolle. Man kan enten spille det spil vi kalder 25, eller også kan man spille flere runder på de huller man har.

En "rigtig" krolfbane

Hvis man har pladsen til det, kan man lave sig en "rigtig" krolfbane med 12 huller.

Hvis man har så meget plads, at man kan lave banen så ingen indspil til hullerne krydser hinanden, er dette at foretrække af praktiske og sikkerhedsmæssige årsager.
Hvis man aldrig er over en 4-6 stk. der spiller, har det ingen betydning, men lige så snart 2 grupper spiller samtidigt, begynder det at få indflydelse.

100_2416 Afstanden fra startsted til hul skal være minimum 5 m. Ved kortere afstande bliver det ofte for nemt.
Maksimumlængden vil jeg sætte til omkring 30 m. Hvis det går nedad, så selvfølgelig lidt længere.

Forhindringer, i form af træer, buske, flagstænger, solure eller andet der kan tåle slag fra kuglen, gør kun spillet sjovere.
Jeg laver ofte hullerne tæt på disse forhindringer, sådan at hole-in-one er muligt men svært og risikabelt.
Det er ikke sådan, at man skal kunne lave hole-in-one, selv om det er det sjoveste.

Specielt opsatte forhindringer er også tilladt, men husk endelig, at det ikke er minigolf der spilles. Det er til enhver tid lovligt at spille uden om en forhindring. Lav banen sådan, at man kan få kuglen i hul uden den store teknik, - bare ved nogle ekstra slag.
F. eks. er en sten anbragt på bagkanten af hullet særdeles effektiv.

Huller på skråninger kan være meget drilske, men igen - husk at også de svage skal kunne få kuglen i. Det 5 årige barn skal kunne spille med oldemor på 88.
På en tør sommer eller under træer med ingen eller meget lidt græs, kan det også knibe med at få kuglen til at ligge stille på skrå flader.

Hvis man placerer hullerne nær kanten af græsset, skal man gøre spillerne klart hvad de må og ikke må i blomsterbedet.
Nogen steder må man tage kuglen ind uden straf, andre steder skal man tage kuglen ind (og får et straffeslag) og endnu andre steder er det tilladt at spille fra bedet.
De rigtige turneringsregler foreskriver at man skal tage kuglen ind fra bedet og det koster 1 slag.

Det vil selvfølgelig være smart med et flag eller skilt ved hvert hul, så man kan se hvor det er.