Hvad er egentlig et supertræf?

Et supertræf er et årligt træf for de bedste i DKU's træf rundt om i landet. Nr. 1-2-3 for damer og 1-2-3 for herrer inviteres til et træf et eller andet sted i landet. Regionerne skiftes til at afvikle SuperTræffet, så det ikke altid er Jylland.

Det afvikles lige som et almindeligt træf, og der er ikke andet på spil end æren og lidt vin. Der vil være færre deltagere, men det går nu nok alligevel.

Det er gratis at deltage - bortset fra transporten - og DKU betaler arrangøren, frokost, eftermiddagskaffe og bropenge for dem der skal krydse en sådan. Pengene til disse udgifter er dem der er tjent på træffene i løbet af året. Giver det overskud, bliver det ikke meget, og giver det underskud, så lever DKU med det - i hvert fald i starten.

Invitationerne til SuperTræffet går ud til klubbernes formænd, som så sørger for at underrette den/de inviterede.

Hvis en spiller kvalificerer sig flere gange, er vedkommende bare kvalificeret - ikke overkvalificeret og kan heller ikke give den ene kvalifikation til en anden.
Ud over vinderne fra træffene, inviteres også de DKU træf ansvarlige. Noget skal de have for indsatsen.

Her i 2022 planlægger vi at have 10 træf, som teoretisk set giver 60 supertræffere plus de 5 DKU træf ansvarlige, hvilket giver 65 spillere.
Så kan der ske det at nogen kvalificerer sig 2 gange eller at der er flere på 3. pladsen, men det går nok nogenlunde lige op. Så er der selvfølgelig nogen der ikke kan eller vil komme, så vi ender nok med en 30-40 stykker, og det er også ok.

Deltagerne skal ikke betale for deltagelse - kun kørslen, og DKU sørger for frokost og eftermiddagskaffe og kage, så det næsten bare at huske passende tøj, kølle og kugle og så ellers bare at stille op.

Det kommer til at foregå omkring 1. oktober og bliver sandsynligvis en weekend. 

I 2022 er det region Sydøstjylland der kommer til at stå for det.